Προχωρώντας -με τον τρόπο μας- στην υποστήριξη της αλήθειας, που θέλει όσους αγωνίζονται κατά της Παναίρεσης του επισκοπικού Οικουμενισμού να διατρανώνουν κάθε στιγμή και ώρα, την "απεργιακή" τους στάση… δηλώνουμε ότι μας διακατέχει έκσταση και άγιος τρόμος, λόγω της τροπής των εκκλησιαστικών πραγμάτων, ειδικά μετά από την σύγκληση της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, στις 23 και 24 Νοέμβρη! Απ’ ότι φαίνετε θα την πληρώσει εν πολλοίς, πάλι, ο απλός λαός μας που θα σχισθεί λόγω ότι δεν θέλει να διακρίνει -από τα έργα τους- τους αληθινούς Ποιμένες από τους Ψευδοποιμένες! «Και έτσι έφαγον και οι δύο»
(Γεν. 3,6), και η Εύα, και ο Αδάμ, ο λαός και ο κλήρος, το ποίμνιο και ο ποιμένας (ο επίσκοπος!). Βέβαια όταν οι Πατέρες ομιλούν για την πτώση των Πρωτοπλάστων, λένε για την «Πτώση του Αδάμ» και μόνο!